Ir directamente al recurso

Nou Vèrtex 2. Matemàtiques

1. Nombres enters i divisibilitat
2. Fraccions
3. Nombres decimals
4. Proporcionalitat numèrica
5. Àlgebra
6. Equacions
7. Sistemes d'equacions lineals
8. Elements bàsics de geometria
9. Sistema sexagesimal
10. Proporcionalitat geomètrica
11. Poliedres
12. Cossos rodons
13. Gràfiques i funcions
14. Estadística i probabilitat

Este libro contiene:

 • 14 secuencias

 • 1864 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. Nombres enters i divisibilitat

  Ver actividades

  Per utilitzar altituds i profunditats, distingir temperatures sobre zero i sota zero, diferenciar els diners que es tenen i els que es deuen i operar amb aquestes quantitats, no n'hi ha prou amb els nombres naturals, sinó que cal fer servir els nombres enters.

 • 2. Fraccions

  Ver actividades

  Les fraccions són l'eina matemàtica per referir-nos a una part d'un objecte sencer, expressar la relació entre dues quantitats, calcular percentatges... En cursos anteriors ja les has fet servir. Ara repassaràs els teus coneixements i aprendràs coses noves sobre fraccions.

 • 3. Nombres decimals

  Ver actividades

  Quan volem expressar mesures de magnituds, com ara preus, longituds, àrees, volums, pesos, etc., amb els nombres naturals no en tenim prou, ja que sovint la mesura es troba entre dos nombres naturals. És per això que utilitzem els nombres decimals. Així, diem que les taronges costen 2,75 €⁄kg, que la longitud d'una taula és d'1,5 m...

 • 4. Proporcionalitat numèrica

  Ver actividades

  La idea de proporcionalitat, directa o inversa, està present en moltes situacions, des dels càlculs comercials fins a l'estudi de poblacions animals. Alguns mètodes de resolució de problemes d'ús molt estès es basen en aquest concepte, encara que se solen aplicar sense recordar-ne l'origen.

 • 5. Àlgebra

  Ver actividades

  L'àlgebra és la part de les matemàtiques que utilitza nombres, lletres i signes d'operacions aritmètiques per expressar relacions generals, escriure fórmules…

 • 6. Equacions

  Ver actividades

  La resolució de problemes és un dels aspectes més importants i més pràctics de les matemàtiques. Les equacions són una de les eines principals que les matemàtiques ens ofereixen per a la resolució de problemes.

 • 7. Sistemes d'equacions lineals

  Ver actividades

  Els sistemes d'equacions faciliten la resolució d'una multitud de problemes que es presenten en àmbits molt diferents: problemes domèstics, de transport, empresarials... El seu coneixement resulta imprescindible en camps científics i tecnològics.

 • 8. Elements bàsics de geometria

  Ver actividades

  Els coneixements geomètrics apareixen en temps molt remots, ja que són necessaris per a moltes activitats: la construcció d'edificis, el disseny d'objectes, l'elaboració de plànols i mapes...

 • 9. Sistema sexagesimal

  Ver actividades

  En moltes situacions cal mesurar angles i controlar el temps, per la qual cosa és necessari conèixer el sistema sexagesimal de mesura.

 • 10. Proporcionalitat geomètrica

  Ver actividades

  Abans d'emprendre qualsevol projecte costós i important, els experts n'estudien la viabilitat mitjançant maquetes, mapes i diverses simulacions a escala. Això és possible gràcies a conceptes com la semblança i la proporcionalitat geomètrica.

 • 11. Poliedres

  Ver actividades

  Els cossos geomètrics són abstraccions fetes a partir dels cossos sòlids que existeixen a la realitat: edificis, mobles... Per aquest motiu, convé conèixer com són i quines propietats tenen.

 • 12. Cossos rodons

  Ver actividades

  Coses tan diferents com ara una baldufa, un flotador, una pilota de futbol, una llauna de refresc, un dipòsit d'aigua i fins i tot el mateix planeta Terra, el nostre planeta, són exemples de cossos rodons.

 • 13. Gràfiques i funcions

  Ver actividades

  La representació gràfica de dades i els models funcionals constitueixen unes de les eines més esteses i poderoses de la matemàtica. Qualsevol anàlisi d'un fenomen real implica l'ús de gràfiques i funcions per a la seva descripció i per a la predicció de comportaments futurs.

 • 14. Estadística i probabilitat

  Ver actividades

  En moltes ocasions, unes poques dades escollides de manera adequada ens poden donar una idea aproximada de les característiques principals de tota una població. L'estadística és l'eina matemàtica que ens ajuda a realitzar aquesta anàlisi d'una manera sistemàtica. D'altra banda, la probabilitat permet assignar un nombre a la possibilitat més gran o més petita que es produeixi un esdeveniment en situacions en les quals intervé l'atzar.

Cursos y asignaturas

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: